top of page

Paragraf Geliştirme Kampı

Paragraf Konularında Hızlı Bir Gelişme sağlayacaksınız.

  • ₺4.000 Türk lirası

Kamp Program İçeriği

Paragraf ve anlam bilgisi konularının en ince ayrıntıları incelenip, hızlı okuma ile paragraf metinlerini hızlıca anlama ve yorumlama yeteneği geliştirilecektir.LGS de paragraf çözmek hem puan açısından çok önemli hem de diğer derslerinde hızlıca anlaşılıp doğru çözülmesi bakımdan çok önem arz etmektedir.


Kamp Ders Tarihleri


bottom of page